Subministrament d’aigua

AJUNTAMENT DE FORTIÀ

Subministrament d’aigua potable
Telèfon: 972 534 069
Avaries: 602 638 200
ajuntament@fortia.cat

– Analítiques de la xarxa

Any 2021

Analítica aigua xarxa juliol 2021

Any 2022

Analítica aigua xarxa juny 2022

Analítica aigua xarxa novembre 2022