Subvencions concedides per la Diputació de Girona, 2020-2021

Subvencions concedides per la Diputació de Girona, 2020-2021

 

ÀREA DE CULTURA, NOVES TECONOLOGÍES, ESPORTS I BENESTAR

Programa A: Suport als municipis per la promoció i foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport

  • Subprograma A1 Suport als programes municipals de promoció de l’activitat fisicoesportiva import de la subvenció: 1293,45 euros
  • Subprograma A3: Suport a les actuacions d’acondicionament i millora en equipaments esportius municipals import de la subvenció: 5969,39 euros

 

ÀREA DE CULTURA, NOVES TECONOLOGÍES, ESPORTS I BENESTAR

Subvencions per a la restauració i conservació de béns immobles d’interès patrimonial de les comarques gironines.

  • Import de la subvenció 10.000 euros.

 

ÀREA D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ LOCAL

Convocatòria anticipada de subvencions als ajuntaments  per a  estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge :

  • Import de la subvenció: 4934,30 euros.

 

SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONOMICA I CULTURAL

La Diputació de Girona en el programa de Fons de cooperació Econòmica i Cultural, 2020, ha concedit a l’Ajuntament de Fortià les subvencions en les línies que es detallen tot seguit per l’import que hi consta:

 

Concepte
Euros
Import total subvenció anual
47.675,30
a)
Fons de cooperació econòmica
38.882,40
Enllumenat públic
12.000,00
Instal.lació d’una tirolina
7.102,70
Millores en l’enllumenat públic
20.000,00
b)
Fons despeses culturals
6.861,60
c)
Fons noves tecnologíes
831,3
d)
Fons camins
1.100,00

 

PROGRAMA DEL PLA A L’ACCIÓ 2020-2021

  • Línia L3. Actuació: Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic

Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic.

Subvenció:  8.589,84 euros.

  • Línia 1: Servei de comptabilitat i gestió energètica i Informe de seguiment

Subvenció  comptabilitat: 472,00 euros.

Subvenció  informe: 448,50 euros.

Subvenció  total: 920,50 euros.