Punts de Recollida de compost municipal

♻️COMPOST MUNICIPAL♻️
S’han habilitats dos punts de recollida del compost obtingut amb la recollida porta a porta de la matèria orgànica del poble.
✅Zona esportiva (de dimarts a divendres de 19h a 21h).
✅Deixalleria (dimecres de 10h a 13h) o amb el codi.
❗Podeu agafar-ne lliurament.