Ple ordinari de l’ajuntament de Fortià per aquest dijous 28 novembre.

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió ordinària

Dia: dijous 28 de novembre  de 2019

Hora: 19:00h.

Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial

 

MOTIU DE LA SESSIÓ

 

Punt 1.- Aprovació de l’acta del Ple de l’Ajuntament ordinària de 31 d’octubre de 2019.

 

Punt 2.- Aprovació de la metodologia del Pressupost participatiu 2019.

 

Punt 3.-Adhesió a l’Associació Catalana de Municipis per subministrament i manteniment de punts de llum de l’enllumenat públic municipal.

 

Punt 4.- Conveni de Cooperació entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els Ajuntaments participants, per a la realització del Programa Treball i Formació Alt Empordà del Servei d’Ocupació de Catalunya a la comarca de l’Alt Empordà.

 

Punt 5.- Conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els Ajuntaments participants, per a la realització del Programa Treball i Formació Alt Empordà del Servei d’Ocupació de Catalunya a la comarca de l’Alt Empordà.

 

Punt 6.- Proposta de denominació d’una via pública sense nom.

 

Punt 7.-Relació de pagaments a proveïdors.

 

Punt 8.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia emesos entre els dies 26 de setembre i 26 de novembre de 2019.

 

Punt 9.- Comunicacions i assumptes sobrevinguts.

 

Precs i preguntes

 

L’Alcalde