Ple ordinari a l’Ajuntament per aquest dijous 1 d’Agost a les 19.00h

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió ordinària

Dia: dijous 1 d’agost  de 2019

Hora: 19:00h.

Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial

 

MOTIU DE LA SESSIÓ

 

Punt 1.- Aprovació de l’acta del Ple de l’Ajuntament extraordinari del dia 15 de juny de 2019.

Punt 2.-Aprovació de l’acta del Ple de l’Ajuntament extraordinari del dia 4 de juliol de 2019.

Punt 3.- Aprovació del calendari de Festes locals per a 2020.

Punt 4.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia emesos entre els dies 25 d’abril  i 29 de juliol de 2019.

Punt 5.- Relació de pagaments a proveïdors.

Punt 6.- Comunicacions i assumptes sobrevinguts.

Precs i preguntes