Ple extraordinari de l’ajuntament de Fortià per aquest dimecres 18 de desembre

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió extraordinària

Dia: dimecres 18 de desembre de  2019

Hora: 19:00h.

Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial

 

MOTIU DE LA SESSIÓ

Punt 1.- Aprovació de l’acta del Ple de l’Ajuntament ordinari de 28 de novembre de 2019.

Punt 2.- Aprovació del pressupost per a l’exercici 2020

Punt 3.- Aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball del personal municipal any 2020

Punt 4.- Aprovació de modificació de crèdit del pressupost