Ple extraordinari a l’Ajuntament per aquest dijous 17 d’octubre a les 19.00h

Sessió extraordinària

Dia: dijous 17 d’octubre  de 2019

Hora: 19:00h.

Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial

 

MOTIU DE LA SESSIÓ

Punt 1.- Aprovació de l’acta del Ple de l’Ajuntament ordinari de 26 de setembre  de 2019.

Punt 2.- Sorteig dels membres de la mesa electoral de les Eleccions a Corts Generals, 10 novembre de 2019.

Punt 3.- Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Fortià i de Vilamalla.

Punt 4.- Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Fortià i de Peralada.

Punt 5.- Acord de delegació a la Diputació de Girona de diverses facultats de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic locals.

Punt 6.- Aprovació inicial del projecte d’Acabament de la rotonda del sector Sud

Punt 7.- Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació.