Bonificacions per posar plaques solars fotovoltaiques d’autoconsum.

Bonificacions per posar plaques solars fotovoltaiques d’autoconsum.

En el Ple de finals d’any, l’Ajuntament va aprovar inicialment l’Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica.

Aquesta ordenança estableix un marc normatiu d’àmbit municipal per a la implantació d’instal·lacions d’autoconsum d’energia solar fotovoltaica, a la vegada que estableix bonificacions a l’IBI i a l’ICIO per a aquelles persones i empreses del municipi que optin per aquest sistema de generació d’energia.

L’ordenança preveu unes bonificacions en el pagament de l’IBI de l’immoble del 30% de la quota durant 3 anys i una bonificació del 95% de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO), sobre el pressupost de la instal·lació.

Podeu consultar aquí el text íntegre de l’ordenança.