DIPUTACIÓ DE GIRONA ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES. SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA SITUACIÓ COVID-19

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES. SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA SITUACIÓ COVID-19

L’Ajuntament de Fortià ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Girona  destinada a per finançar actuacions en noves tecnologies arran de la situació de la covid-19, any 2020, destinades a ajuntaments per un import de 1.250euros.