Pressupost Participatiu Fortià 2019

Enguany l’Ajuntament destina fins a 15.000€ del pressupost municipal a inversions decidides a través de la participació ciutadana.

Per participar-hi cal estar empadronats i ser major de 16 anys.

Captura tu proposes tu participes

Fase 1:   TU PROPOSES TU PARTICIPES!  ( Oberta de l’1 al 14 d’Abril) Cartell presentació propostes

Presentació de propostes (de l’1 al 14 d’abril)

Les propostes han de reunir els següents requisits:

  • Facilitar totes les dades requerides.
  • Presentar un màxim de 3 propostes per habitant.
  • Ser competència municipal.
  • Ser realitzables tècnica i jurídicament.
  • Ser viables econòmicament i no superar el 15.000€.
  • Ser considerades una inversió (Tot allò que es pugui construir i adquirir i sigui perdurable en el temps).

Presentació de les butlletes

Formulari online:  Ompliu el formulari  del següent enllaç.

            Formulari online, presentació de propostes

Presencialment: a l’Ajuntament, a la Llar del  Jubilats o a la Botiga de Fortià. Trobareu les butlletes a les vostres bústies i a  l’Ajuntament, a la Llar del  Jubilats i a la Botiga de Fortià.

-Correu-e: Escaneja i envia la butlleta emplenada a participacio@fortia.cat   

            Tríptic amb la butlleta per omplir

 

Fase 2  

Validació i quantificació per part dels Serveis Tècnics  de l’Ajuntament de Fortià.

 

Fase 3

Validació i publicació de les propostes per part  del Consell del Poble de Fortià.

 

Fase 4

Votació de les propostes validades per part dels veïns empadronats majors de 16 anys.

Data a concretar.