Tinença d’animals de companyia

Recordem a tothom qui té gossos  l’obligació d’evitar que causin danys a persones,  altres animals o embrutin els espais públics.

També que ha d’identificar-lo amb un microxip i inscriure el registre al Cens municipal d’animals de companyia  (gossos, gats o fures) en el termini de 3 mesos a partir de la data de naixement.  

A més de notificar l’alta  haurà de notificar la baixa, la cessió o el canvi de residència de l’animal, així com la sostracció o pèrdua d’aquest.

Aquí us expliquem com fer el tràmit

Impresos per descarregar-vos: 

Imprès de sol·licitud d’alta

Imprès de sol·licitud de baixa

Imprès de sol·licitud de canvi de dades

Si voleu informació sobre tinença de gossos potencialment perillosos podeu adreçar-vos al següent ENLLAÇ

Cartell informatiu d’obligació de portar el gos lligat i recollir les deposicions.
Tríptic CUID’AM (en format PDF)