Edictes publicats al BOPG

Exercici: 2022 Bop: 220-0 Edicte: 9958 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 5/2022
Exercici: 2022 Bop: 220-0 Edicte: 9957 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació definitiva d'uns projectes
Exercici: 2022 Bop: 197-0 Edicte: 8896 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 196-0 Edicte: 8872 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit del pressupost 5/2022
Exercici: 2022 Bop: 193-0 Edicte: 8876 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial del document PAESC
Exercici: 2022 Bop: 186-0 Edicte: 8449 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial de projectes d'obres municipals
Exercici: 2022 Bop: 176-0 Edicte: 8019 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació definitiva del Projecte d'obres de restauració i condicionament de la casa Reina Sibil·la
Exercici: 2022 Bop: 173-0 Edicte: 7986 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2022 Bop: 162-0 Edicte: 7590 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 162-0 Edicte: 7589 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022