Edictes publicats al BOPG

Exercici: 2022 Bop: 121-0 Edicte: 5702 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial del Pla especial de millora urbana del sector Unitat d'Actuació núm. 4
Exercici: 2022 Bop: 120-0 Edicte: 5641 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 103-0 Edicte: 4875 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació de l'Oferta d'ocupació pública per estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 99-0 Edicte: 4300 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial de la modificació del projecte de reparcel·lació SAU1 La Pera
Exercici: 2022 Bop: 97-0 Edicte: 4172 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació definitiva de l'inventari de camins municipals
Exercici: 2022 Bop: 73-0 Edicte: 3038 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 73-0 Edicte: 2904 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal de Fortià
Exercici: 2022 Bop: 72-0 Edicte: 2986 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Suspensió del tràmit de llicències en sòl no urbanitzable
Exercici: 2022 Bop: 70-0 Edicte: 2921 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2022 Bop: 62-0 Edicte: 2330 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Convocatòria per a la provisió del càrrec de jutge de pau substitut