Edictes publicats al BOPG

Exercici: 2020 Bop: 155-0 Edicte: 5686 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial dels Projectes de reparcel·lació i urbanització SAU1 La Pera
Exercici: 2020 Bop: 130-0 Edicte: 4508 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit número 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 130-0 Edicte: 4493 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 130-0 Edicte: 4492 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 130-0 Edicte: 4475 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 70-0 Edicte: 2287 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal
Exercici: 2020 Bop: 17-0 Edicte: 390 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Esmena de publicació
Exercici: 2020 Bop: 9-0 Edicte: 92 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 248-1 Edicte: 10475 AJUNTAMENT DE FORTIÀ Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10372 AJUNTAMENT DE FORTIÀ Edicte d'aprovació definitiva de modificació de crèdit del pressupost