Edictes publicats al BOPG

Exercici: 2022 Bop: 1-0 Edicte: 11289 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11327 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació 2021
Exercici: 2021 Bop: 246-0 Edicte: 10929 MANCOMUNITAT DE SERVEIS DELS MUNICIPIS DE FORTIÀ I RIUMORS - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 236-0 Edicte: 10210 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial de l'inventari camins municipals
Exercici: 2021 Bop: 234-0 Edicte: 10176 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 230-0 Edicte: 10034 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Esmena d'errada material d'un edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2021 Bop: 227-0 Edicte: 9821 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Delegació de les funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2021 Bop: 227-0 Edicte: 9820 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 227-0 Edicte: 9819 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2021 Bop: 226-0 Edicte: 9871 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial d'un projecte