Punt d’informació d’Habitatge

El 2020 entra en funcionament el punt d’informació d’habitatge a Fortià, en ell es donarà informació en matèria d’habitatge a tots els veïns i veïnes del municipi.

El primer dijous de cada mes disposarem d’un tècnic que us atendrà personalment i respondrà totes aquelles consultes o dubtes que tingueu, oferint un assessorament gratuït en els següents punts:

-Dubtes cadastrals i d’heretats.

-Manteniment  i rehabilitació d’habitatges.

-Millores en la eficiència energètica.

-Compra i lloguer.

-Contractes de Masoveria Urbana.

-Cessió d’habitatge a l’administració pública.

L’ objectiu principal és la rehabilitació d’habitatges en desús per fomentar l’oferta de lloguer o venda al nostre poble adreçada a:

-A la gent jove.

-A aquelles persones que busquen un habitatge.

-Propietaris que volen rehabilitar el seu habitatge.

-Propietaris d’immobles, solars i negocis que el volen vendre o llogar.

COM FUNCIONA?

Si voleu fer una consulta al tècnic us podeu adreçar a l’Ajuntament per demanar cita o també ho podeu fer al correu electrònic habitatge@fortia.cat; En aquest mateix correu podeu fer totes les consultes que creieu adients.

Contacte i cita prèvia::
(Tècnic habitatge) Josep Mª Najes / jonqueri@gmail.com / 657 95 69 89
(Regidor habitatge ) Marc Rodrigo / habitatge@fortia.cat/ 667 51 60 61