Dispensari mèdic municipal

Adreça: Carrer del Delme num 12,

17469 Fortià

Tel: 972534188

Horari: