Educació

Escola pública Teresa de Pallejà de Fortià (I1 a 6é) (de 1 a 12 anys)

Adreça: Pl. de l’Empordà, 2 – 17469 Fortià

Tel.: 972 53 41 49

Adreça electrònica:  b7001361@xtec.cat

Web de l’escola Teresa de Pallejà de Fortià


Institut Ensenyament Secundari   / INS Castelló d’Empúries (de referència al municipi)

Adreça: C/. Rentador, 6 17486 Castelló d’Empúries

Tel:  972 25 07 68

Adreça electrònica:  b7006083@xtec.cat

Web de l’INS Castelló d’Empúries 


Escola Oficial d’Idiomes de Figueres (de referència al municipi)

Adreça:  Ronda Sud, 3. 17600 Figueres

Tel. 972512124 / Fax. 972512261

Adreça electrònica: eoifigueres@xtec.cat

Web de l’Escola Oficial d’Idiomes de Figueres


Servei Educatiu de l’Alt Empordà

Adreça: Av. Maria Àngels Anglada, 13 17600 Figueres