La granja-escola de Fortianell

Un petit grup d´hisendats gironins, amb Narcís Fages de Romà al capdavant, formulà un programa agrari per al desenvolupament de l´agricultura l´any 1849, ja que veien perillar les seves rendes davant l´afluència de cereals de l´interior peninsular, de superior qualitat i més barats de preu.

Les reformes a portar a terme incloïen el retorn dels hisendats a la direcció directa de les seves explotacions, l´organització d´associacions agrícoles d´àmbit comarcal, la difusió de les principals innovacions agrícoles a través de reunions periòdiques i, sobretot, mitjançant la impremta i, finalment, la fundació d´una granjaescola.

El programa per a l´establiment de la granjaescola obtingué la conformitat de la Junta Provincial d´Agricultura l´any 1854 i poc després arribà la subvenció de la Diputació Provincial que possibilitaria la seva portada a escena. Només faltava trobar una explotació que volgués córrer amb les despeses. Després d´un concurs públic, Francesc Estrada. comerciant de roba de pana de Figueres, fou l´adjudicatari per a la seva explotació de Fortianell amb 125 hectàrees: 95 de terra de sembradura, 20 de vinya i olivera, 5 d´horta i la resta l´ocupava la casa, era i dependències annexes. El 4 de maig de 1855 fou inaugurada la granja escola de Fortianell com a “un establecimiento de enseñanza profesional de agricultura, en el que se ejercita el cultivo y la economía rural con arreglo a los buenos principios y a las prácticas ilustradas”.

Tenia per funcions la preparació de la renovació agrícola, que passava per la generalització dels farratges i els prats artificials que permetrien augmentar la ramaderia, i la introducció de nous instruments agrícoles, a fi de millorar les feines i reduir els costos de producció. L´arada de ferro, en un espai de deu anys, tot i les dificultats inicials, substituí l´arada de fusta. Saberen millorar els sistemes de poda i, en la vinya, a lluitar contra l´oídium amb bones dosis de sofre. S´interessaren per l´elaboració del vi i l´oli, amb mètodes químics, a fi de facilitar-ne la conservació.

Establiren dues categories d´alumnes: la d´agrònoms, destinada als successors dels hisendats, i la dels “conreadors” a la qual podiea accedir la resta.

A partir del 24 de setembre de 1861, per una Reial Ordre, la granja escola quedà agregada a l´Institut de Segon Ensenyament de Figueres per possibilitar que els alumnes de la secció d´agrònoms poguessin obtenir la titulació acadèmica d´agrimensors i pèrits.

Disposava d´una petita, però ben triada i nodrida, biblioteca, així com també d´un laboratori i d´instrumental metereològic.

La granja escola patí moments difícils a partir del 1865, quan una retallada en el pressupost assignat per la Diputació Provincial donà pas a la retirada total de la subvenció quatre anys més tard i una posterior rescinsió del contracte d´arrendament a J. Estrada.

El 30 de setembre de 1875 es tanca definitivament la granja escola de Fortianell i l´ensenyament agrícola es trasllada a l´Institut de Segon Ensenyament de Figueres, a l´horta del qual es fan les pràctiques agrícoles. El canvi d´actitud dels hisendats gironins fou la veritable raó del tancament. La temuda afluència dels cereals de l´interior no havia provocat la caiguda de preus que esperaven i, a més, es tornà a la parceria com a fórmula contractual d´explotació de la terra, deixant de banda els “conreadors”.

Després d´un temps d´una certa incertesa, l´any 1909, els Estrada van tornar a fundar l´escola agrícola a través dels Germans de la Doctrina Cristiana, provinents de França. Aquest nou centre d´ensenyament durà fins l´any 1918 que, per manca d´alumnat, va passar a ser un seminari fins a l´inici de la passada guerra civil, en què fou incautat i utilitzat com a caserna de les Brigades Internacionals, alhora que acollí un grup nombrós de nens refugiats de Madrid.

Actualment és una explotació particular, de la família Rahola-Estrada, besnéts del fundador.

SONY DSC
SONY DSC