Bibliografia

Sibil·la de Fortià.

Montserrat Via i Albert Tell.

Mínima Llibres. Juny 2008.

La Reina Sibil·la de Fortià.

Autor Alberto Bóscolo.

Rafael Dalmau, Editor 1971.

La Sibil·la

L’ajuntament des de l’any 2001 edita, anualment en motiu de la Festa d’estiu de Sant Cels, una revista d’informació municipal, inclou les activitats del consistori de manera general i les que han tingut lloc durant l’any en el municipi.

                 

Fortià

En el local del Centre Agrícola i Social, es presentà el quadern de Fortià de la Revista de Girona, portada a terme gràcies a la col’laboració de Girona i de la Caixa de Girona.

L’acte de presentació va ser a càrrec de l’Hble. Sr. Joaquim Nadal i Farreres, conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, i historiador.

També hi van assistir: els autors del llibre, Erika Serna, i Joan Serra, el senyor Sebastià Cané, sots director de la Caixa de Girona, i l’Il.m. senyor Antoni Solà i Bohigas, diputat delegat de publicacions de la Diputació de Girona.

Aquesta monografia té com a objectiu oferir al lector una síntesi de la història del poble des dels primers documents on apareix citat, al segle X, fins a l’actualitat.